_

Joy Reguliere opvang (2024)

_

Joy 52 – €10,30

Het hele jaar vaste opvang voor uw kind. Al mogelijk vanaf 2 dagdelen per week. Facturatie in 12 gelijke termijnen. 5 ruildagen per jaar.

Joy 48 – €10,68

JOY 48 is opvang voor 48 weken per jaar. Dit betekent dus 4 weken geen opvang, waarvan week 52 verplicht is. De overige 3 weken kunnen naar wens ingevuld worden. De facturatie gaat in 12 gelijke termijnen.

Joy 41 – €10,95

Het hele jaar vaste opvang voor uw kind, exclusief de schoolvakanties. Extra opvang in de schoolvakanties voor het zelfde uurtarief.

Joy Flex – €11,80

Het flex pakket is samengesteld om ouders zo goed mogelijk te helpen in het geval van bijvoorbeeld onregelmatige werktijden. Uren zijn vrij in te vullen en af te nemen, maar dienen voor de 21e van elke maand aangevraagd te worden, minimaal één dagdeel per opvangdag.

_

Joy Buitenschoolse opvang

_

Joy BSO – €9,15

Het hele jaar vaste opvang voor uw kind, exclusief de schoolvakanties. Extra opvang in de schoolvakanties voor het zelfde uurtarief. Halen / brengen € 3,25 per keer (bepaalde scholen)

_

Fijn om te weten

_

Standaard is een dag ingedeeld in 2 dagdelen:

Van 08:00 – 13:00 en van 13:00 – 18:00.

Het is ook mogelijk om op aanvraag vroege opvang (07:00) te regelen. Dit is mogelijk indien onze bezetting dit toelaat. Hier wordt het normale (pakket) uurtarief voor gerekend.

Ons uurtarief is inclusief verzorgingsartikelen en eten zoals brood fruit, drinken en gezonde snacks. Luiers neemt u zelf mee. Het heeft tenslotte geen zin om bijna 4 jaar voor luiers te betalen als uw kindje met 2 jaar al zindelijk is. Ook babyvoeding (melk en/of borstvoeding) en eventuele dieetvoeding neemt u zelf mee.

Brengen en halen

U kunt uw kind ’s ochtends brengen tussen 8.00 en 9.00 uur, in de middag kunt u uw kind halen en brengen tussen 12.30 en 13.00 uur en ’s avonds is de ophaaltijd rond 17.30 uur. Wij hechten veel belang aan een zekere regelmaat voor de kinderen. Later ophalen (18:30) is alleen op aanvraag mogelijk en indien onze bezetting dit toelaat.

Door dagelijks terugkerende activiteiten, zoals gezamenlijk eten aan tafel en slapen krijgt uw kind zekerheid en grip op de gebeurtenissen van de dag. Het is dan ook belangrijk dat u niet van bovengenoemde tijden afwijkt, zodat de rust in de groepen bewaard blijft. In onderling overleg kan in individuele (nood)gevallen worden afgeweken van de haal- en brengtijden.

Rekentool

Er zijn verschillende rekentools om te berekenen hoeveel toeslag u krijgt voor de kinderopvang. U kunt dit eenvoudig bijvoorbeeld hier berekenen.