Ontwikkelingsstimulering door middel van spelvormen en activiteiten.

Spel is voor het kind bij uitstel de manier om te ontdekken, ervaren, onderzoeken en zich te ontwikkelen. Daarom neemt spel binnen JOY een belangrijke plaats in. Al spelend ontwikkelt het kind zich en maakt contact met zijn omgeving. Het is belangrijk dat het kind zijn eigen spel kan ontwikkelen.

Wij begeleiden het kind hierbij door hem aan te moedigen en te prikkelen. Wanneer het kind zelf speelt, neemt de pedagogisch medewerker afstand. Zo wordt het kind in staat gesteld zich op zijn eigen creatieve manier te ontwikkelen en te uiten.

Er is een breed scala aan activiteiten. Dit omvat het spelen met materialen, muziek, woord en gebaar, taal, dans en beeld. Door middel van deze activiteiten bieden we de kinderen ruime mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen binnen alle ontwikkelingsgebieden.

Zelfredzaamheid / Zelfstandigheid

Dagelijks wordt de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid van het kind gestimuleerd. Kinderen gaan na verloop van tijd zelfstandig naar het toilet, wassen hun handen, jas en schoenen worden zelf aangetrokken. Kinderen leren opruimen, zelf een puzzeltje maken etc.

Hierbij wordt gekeken naar wat het kind al kan en waar hij of zij op dat moment aan toe is. Het kind krijgt een complimentje als iets gelukt is en een helpende hand waar het nog hulp nodig heeft.