Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2, wat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken, roept veel vragen op. Op deze pagina vind je veelgestelde vragen rondom het coronavirus en kinderopvang.

LET OP: voor de meest actuele informatie omtrent de medische kant van het coronavirus raden we je aan de website van het RIVM te raadplegen. Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over corona en kinderopvang. Daarnaast deelt de Rijksoverheid veelgestelde vragen over de aanpak in Nederland.

Kinderopvang en scholen zijn dicht tot en met in ieder geval zondag 17 januari 2021. Sluiting van onderwijs en kinderopvang draagt bij aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus omdat contactmomenten en bewegingen worden beperkt.

Ouders zijn verplicht de richtlijnen van het RIVM op te volgen.

Noodopvang is binnen de reguliere openingstijden van de kinderopvang beschikbaar voor kinderen van ouders met cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen, waarvan de ouders een contract hebben met de kinderopvang. Net als bij de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar wordt ouders verzocht de rekening van de kinderopvang gewoon te voldoen. Hiervoor ontvangen ouders wederom compensatie, ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen.

Ik ben niet werkzaam in een cruciale sector, wat nu?
Werk je niet in een cruciale sector en bevindt je kind zich niet in een kwetsbare positie, dan mag je kind van 16 december t/m tenminste 17 januari niet naar de opvang komen. De kosten voor kinderopvang zullen door de overheid gecompenseerd worden tot aan het fiscaal maximum, net als de vorige keer. Gaat je kind naar een opvanglocatie van 1 van de organisaties waar Servicebureau Kinderopvang mee samenwerkt? Dan deelt de directeur van de desbetreffende locatie alle details met betrekking tot de afhandeling hiervan. Het is belangrijk dat je de factuur blijft betalen om de compensatie te kunnen ontvangen en je plek in de kinderopvang te behouden voor als we weer open gaan.

Hoe zit het met noodopvang tijdens de kerstvakantie?
De reguliere dagopvang gaat door voor de eerder genoemde doelgroepen. De bso is op de gebruikelijke openingstijden die gelden tijdens een vakantie open, maar alleen voor de ouders die al een contract hebben en alleen voor de contractdagen. Als je behoefte hebt aan extra opvang overleg dan met de directeur van je locatie welke mogelijkheden er zijn.